WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15504 z dnia 27 stycznia 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie okulistyki w Śremie przy ul. Nabrzeżnej 1c/2

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie okulistyki w Śremie przy ul. Nabrzeżnej 1c/2.

 

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2019 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w Śremie przy ul. Nabrzeżnej 1c/2  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach w zakresie okulistyki, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innego podmiotu leczniczego, który znajduje się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES

telefon

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IZABELA RYBAKOWSKA

PADEREWSKIEGO 15 ,63-100 ŚREM

0612828569

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

 

                                                                                 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

   Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158