WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Artykuł nr: 15500 z dnia 24 stycznia 2020Drukuj

Pomoc doraźna i transport sanitarny - konkurs ofert 2020 - ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań

KONKURS OFERT 2020
POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY, W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: 
POMOC DORAŹNA I TRASPORT SANITARNY OD 2009 – PDT).

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158