WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Artykuł nr: 15499 z dnia 24 stycznia 2020Drukuj

Pomoc doraźna i transport sanitarny - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonego w trybie konkursu ofert, w rodzaju: Transport Sanitarny i Pomoc Doraźna – ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO, z dnia 24 stycznia 2020 r. na dzień 28 stycznia 2020 r.

 

  • 15-20-000013/PDT/17/1/17.9250.031.08/01w zakresie ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO na obszarze powiatów: 3009 KOLSKI, 3062 KONIN, 3010 KONIŃSKI, 3023 SŁUPECKI, 3027 TURECKI

 

 

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158