WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15485 z dnia 23 stycznia 2020Drukuj

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020

W związku z opublikowanym w dniu 22 stycznia 2020 roku zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2020, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uszczegóławia, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2019 r. poz. 2444), w województwie wielkopolskim wskazane zostało utworzenie centrum na obszarze powiatu złotowskiego. Świadczeniodawcą wskazanym do realizacji pilotażu i jednocześnie do złożenia wniosku, o którym mowa wyżej, jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158