WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15473 z dnia 14 stycznia 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – leczenie stomatologiczne w Ostrzeszowie

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-500 Ostrzeszów

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Ostrzeszowie ul. Powstańców Wlkp. 4 w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „ESKULAP”

63-500 OSTRZESZÓW

UL. DWORCOWA 4A

62/73 22 390

2

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA HREBELKO

63-500 OSTRZESZÓW

UL. ZAMKOWA 32

601 698 319

3

GABINET STOMATOLOGICZNY EWA STAWCZYK-JACKOWIAK

63-500 OSTRZESZÓW
AL. WOLNOŚCI 1A

62/73 20 393

601 339 156

4

PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY ALICJA CIOMEK-DYLEWSKA

63-500 OSTRZESZÓW,
UL. JANA III SOBIESKIEGO 44

62/73 02 006

5

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA JACKOWSKA

63-500 OSTRZESZÓW
UL. ZAMKOWA 51

62/73 03 985
660 331 379

6

GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA JAKOWICKA-MAŃCZAK

63-500 OSTRZESZÓW
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 4

62/73 03 033

7

GABINET STOMATOLOGICZNY ALEKSANDER SIKORSKI

63-500 OSTRZESZÓW
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 18/1

62/73 00 526
695 293 172

8

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA SZYMAŃSKA

63-500 OSTRZESZÓW
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 18/1

62/73 00 526

695 293 172

9

PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY MAŁGORZATA CIEPLIK

 

63-500 OSTRZESZÓW
UL. ZAMKOWA 4

62/73 01 763

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158