WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 15458 z dnia 10 stycznia 2020Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2020
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
  • Świadczenia w zakresie pediatrii
  • Świadczenia w zakresie alergologii
  • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
  • Świadczenia w zakresie okulistyki

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158