WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15418 z dnia 02 stycznia 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia - w Kłodawie ul. Kapicy 2

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2019 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kłodawie, ul. Kapicy 2 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Wykaz placówek leczniczych :

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

„KORE” SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA H.R. OLASINSCY S.C.

KOŁO

TORUŃSKA 27

693 510 315

2

GABINET LEKARSKI ZBIGNIEW KRAJSKI LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOZNICTWA  

KOŁO

TORUŃSKA 81

63 272 21 03

3

MEDYK CENTRUM LEKARSKO-STOMATOLOGICZNE S.C.

KOŁO

PRUSA 5  

63 272 07 31

4

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE

KOŁO

PONIATOWSKIEGO 25

63 262 61 18

                  

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:  Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.)                                                                          

                                                                                                                           Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158