WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15415 z dnia 02 stycznia 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – chirurgia ogólna, w Turku przy ul. Folwarcznej 1

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2019 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Turku, ul. Folwarczna 1 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ  

TUREK

PODUCHOWNE 1

63 280 56 80

2

SPECJALISTYCZNY CHIRURGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

KOŁO

PCK 8 /21

63 272 24 32

3

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE

KOŁO

PONIATOWSKIEGO 25

63 262 61 18

4

PRZYCHODNIA „CHORZEŃ” STEINKE SPÓŁKA JAWNA 

KONIN

GOŹDZIKOWA 2

63 245 87 80

5

SPÓŁKA JAWNA „ESKULAP” MAREK ZABŁOCKI, MIROSŁAW CHORZEWSKI, DANUTA ZABŁOCKA 

KONIN

SZELIGOWSKIEGO 1

63 242 07 44

6

SPÓŁKA M.A.R. SP. Z O.O. WIELOSPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MAXMED1”

KONIN

11 LISTOPADA 26

63 243 63 30

7

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY „MED.-ALKO” SP.Z O.O.

KONIN

PRZYJAŹNI 3

63 249 13 90

8

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE

KONIN

WYSZYNSKIEGO 1

63 240 44 70

9

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE

KONIN

SZPITALNA 45

63 240 45 63

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:  Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.)                                                                          

                                                                                                                           Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158