WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15409 z dnia 30 grudnia 2019Drukuj

Uwaga! Od 1 stycznia zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w okolicach Poznania

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2020 roku rozpoczynają działalność dwie nowe placówki, które będą udzielać świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Do nowych „wieczorynek” pacjenci mogą udać się w Plewiskach przy ulicy Grunwaldzkiej 508 (Poradnia Lekarza POZ) oraz w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75 (Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej).

Wraz z otwarciem tych dwóch placówek, świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przestają udzielać przychodnie w Dopiewie (NZOZ „Prima-Med” przy ul. Łąkowej 2) i Swarzędzu (Przychodnia Lekarska „Multi-Medic” przy ul. Cieszkowskiego 100/102), które zgodnie z umową czynne będą 1 stycznia do godziny 8. Po godzinie 8 pacjenci znajdą pomoc w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 508 oraz w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w czasie, kiedy zamknięte są poradnie lekarzy rodzinnych. „Wieczorynki” czynne są całodobowo w soboty, niedziele i święta, a w dni robocze w godzinach od 18 do 8. W miejscach tych dyżuruje lekarz i pielęgniarka udzielający podstawowych świadczeń medycznych. Przepisy nie wymagają zatrudniania w „wieczorynkach” lekarzy określonych specjalizacji.

Jeśli pacjent sam wybiera się do placówki udzielającej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje go rejonizacja. Każdy może udać się do dowolnie wybranego miejsca w Polsce. Inaczej sytuacja wygląda, gdy pacjent chce skorzystać z wizyty domowej. Wtedy należy zadzwonić do przychodni, która swoim zasięgiem obejmuje miejsce zamieszkania pacjenta.

Wykaz placówek udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce oraz spis rejonów wyjazdowych „wieczorynek” w Poznaniu można znaleźć na stronie internetowej:

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13328/

Biuro Prasowe WOW NFZ

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158