WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15352 z dnia 29 listopada 2019Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w grudniu 2019 roku

Harmonogram postoju

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy, od dnia 18 grudnia od godziny 12.00 (do odwołania) świadczenia w dentobusie nie będą udzielane z powodu awarii unitu dentystycznego. O usunięciu usterki technicznej i ponownym realizowaniu świadczeń poinformujemy w osobnym komunikacie.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy nastapiła zmiana miejsca postoju dentobusu w dniu 18 grudnia. Tego dnia dentobus dostępny będzie w godzinach 9-15 przy Szkole Podstawowej w Pyszącej przy ul. Śremskiej 12.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy nastapiła zmiana miejsca postoju dentobusu w dniu 17 grudnia. Tego dnia dentobus dostępny będzie w godzinach 9-15 przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie przy ul. Kwiatowej 5.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy informujemy, że w dniach: 10, 11 grudnia br. dentobus nie będzie udzielał świadczeń.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Świadczeniodawcy w dniu 12 grudnia br.: od godz. 11.00 do końca dnia pracy, świadczenia w dentobusie nie będą udzielane z powodu awarii.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158