WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15344 z dnia 15 listopada 2019Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 18-29 listopada

Harmonogram

Zmiany w harmonogramie, zgłoszone przez podmiot świadczący usługi w dentobusie:

- 19 listopada 2019 r. - Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, godz.12.00-18.00

- 20 listopada 2019 r. - Szkoła Podstawowa w Rożnowie, godz. 9.00-15.00

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158