WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 15279 z dnia 08 października 2019Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 – unieważnienie postępowań - II

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust. 1, p.2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019., poz. 1373), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna na wymienionych obszarach w zakresach świadczeń:

  • 15-19-000125/AOS/02/1/02.1050.001.02/01 - świadczenia w zakresie gastroenterologii - Powiat MIĘDZYCHODZKI [3014]
  • 15-19-000127/AOS/02/1/02.1200.001.02/01 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - Powiat PILSKI [3019]
  • 15-19-000133/AOS/02/1/02.1584.001.02/01 - świadczenia w zakresie osteoporozy Województwo WIELKOPOLSKIE [30]

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS)

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158