WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15243 z dnia 25 września 2019Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu we wrześniu - zmiany

Wielkopolski Oddział NFZ informuje, że zgodnie z przesłaną przez Realizatora świadczeń informacją, w dniach: 25, 26 i 27 września świadczenia w dentobusie nie będą wykonywane z powodu absencji chorobowej, a 30 września z powodu urlopu.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158