WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 15159 z dnia 09 sierpnia 2019Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2019
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie KONKURSU OFERT o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

 

  • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - PSY).

  

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158