WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15124 z dnia 18 lipca 2019Drukuj

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w lipcu, sierpniu, wrześniu 2019 roku

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU 2019 ROKU
 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019r.

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 5142,59 zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: lipcu, sierpniu, wrześniu 2019 r. roku wynosi 462,83 zł.

źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158