WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15062 z dnia 25 czerwca 2019Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w lipcu 2019 r.

Harmonogram postoju dentobusu w lipcu 2019 r.

 

Informacja z dnia 4 lipca br.:

Zmiany w harmonogramie zgłoszone przez świadczeniodawcę: AKTUALNY HARMONOGRAM

Informacja z dnia 18 lipca br.:

Zmiany w harmonogramie zgłoszone przez świadczeniodawcę:

- 19 lipca - godz. 9-15, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica

- 24 lipca - godz.12-18, Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze-Jaraczewo, ul. Dworcowa 2, 63-233 Jaraczewo

- 25 lipca - godz. 9-15, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik

- 26 lipca - godz. 9-15, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158