WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 14963 z dnia 26 kwietnia 2019Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2019
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie:

  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – spo).

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158