WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł nr: 14951 z dnia 23 kwietnia 2019Drukuj

Przetarg nieograniczony na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych WOW NFZ

Przetarg nieograniczony na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych WOW NFZ - ZP.261.8.2019

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Treść ogłoszenia  Treść ogłoszenia  [809KB]
SIWZ  SIWZ  [140KB]
SIWZ  SIWZ  [1877KB]
Informacje z otwarcia ofert  Informacje z otwarcia ofert  [33KB]
Wynik postępowania  Wynik postępowania  [79KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158