WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 14927 z dnia 05 kwietnia 2019Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania


Komentarze:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu unieważnia niżej wymienione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert, w rodzaju: leczenie szpitalne:

  • 15-19-000053/SZP/03/5/03.0000.401.02/01 w zakresie  PROGRAM LEKOWY - LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ  na obszarze WIELKOPOLSKA 30

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158