WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 14925 z dnia 05 kwietnia 2019Drukuj

Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU

 

złożonego przez:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia  Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Szwajcarska 3

61-285 Poznań

(nazwa i adres oferenta)

 

dnia 2019-04-05 r.

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – SZP, numer postępowania
15-19-000053/SZP/03/5/03.0000.401.02/01 [zawiera 0053 – szukaj]).

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158