WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 14914 z dnia 01 kwietnia 2019Drukuj

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

KONKURS OFERT 2019

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie programy lekowe leczenie hipercholesterolemii rodzinnej  z dnia 1 kwietnia 2019 roku na dzień 5 kwietnia 2019 roku:

 

  • 15-19-000053/SZP/03/5/03.0000.401.02/01 - na obszarze: WIELKOPOLSKA 30

 

Agnieszka Pachciarz

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158