WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14911 z dnia 01 kwietnia 2019Drukuj

Komunikat dla pacjentów leczonych w ramach „programu lekowego-leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej..."

Komunikat dla pacjentów leczonych w ramach „programu lekowego - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A” w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

W związku z zaprzestaniem z dniem 4 kwietnia 2019 roku realizacji świadczeń w zakresie „programu lekowego - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A” przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych w tożsamym zakresie, które znajdują się najbliżej świadczeniodawcy zaprzestającego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek leczniczych:

Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres świadczeniodawcy

Telefon

1

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3

61-285 POZNAŃ-NOWE MIASTO, SZWAJCARSKA 3          

61 87-39-420

2

SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

63-100 ŚREM, CHEŁMOŃSKIEGO 1                    

61 28-15-520

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.))

                                                                                                         Wydział Gospodarki Lekami

                                                                                                             Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158