WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł archiwalny nr: 14872 z dnia 21 marca 2019Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania [A]

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1510, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:

  • 15-19-000065/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM na obszarze GRUPA POWIATÓW: GNIEŹNIEŃSKI; MIĘDZYCHODZKI; OBORNICKI; POZNAŃSKI; SZAMOTULSKI; POZNAŃ.

 

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - spo)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158