WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.14.2019 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Artykuł nr: 14870 z dnia 21 marca 2019Drukuj

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o zakończeniu naboru WKS.110.14.2019 ogłoszonego dnia 12 lutego 2019 r.:

 

Określenie stanowiska

informatyk

w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Uzasadnienie

nie dokonano wyboru kandydata – brak spełnienia wymagań właściwych dla stanowiska  

 

Poznań, dnia 22 marca 2019 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158