WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 14820 z dnia 28 lutego 2019Drukuj

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ - rozliczanie aptek

Centrala NFZ publikuje schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.6, służący do przekazania danych dotyczących realizacji recept przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ. Schemat ten jest wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.6 we wszystkich OW NFZ.

Komunikat LEK 2.6 ma zastosowanie dla recept realizowanych od dnia 1 marca 2019 roku (5 okres rozliczeniowy 2019 roku).

Zmiana schematu parsowania (XSD) wynika z opublikowania Komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 roku Wzorów komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.6).

Udostępnione plik to LEK 2.6.xsd oraz LEK 2.6.common.xsd (poniżej)

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

LEK 2.6.xsd LEK i 2.6.common.xsd  LEK 2.6.xsd LEK i 2.6.common.xsd  [4KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158