WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Artykuł nr: 14817 z dnia 26 lutego 2019Drukuj

Komunikat dotyczący konkursu ofert w rodzaju Ratownictwo Medyczne

Komunikat dotyczący wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2

W załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 14/2O19/DSM Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne zmienionym Zarządzeniem nr 20/2019/DSM  Prezesa NFZ z dnia 20 lutego 2019 r wskazano wymóg posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2. Informujemy, że powyższe wymaganie spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO2 z innymi funkcjami np. z pomiarem pO2, czy częstości oddechów.

Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158