WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł nr: 14810 z dnia 25 lutego 2019Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego dla oprogr. zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych - ZP.261.3.2019

Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego (maintanace producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych (iDoctor, Enforcive Enterprise Security, DELPHI/400 DEPLOYMENT) dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia– ZP.261.3.1019

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158