WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2019

Artykuł nr: 14797 z dnia 20 lutego 2019Drukuj

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

2019-09-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-09-04
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-08-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-08-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-08-29
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2019-08-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-08-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-08-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-07-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-07-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-07-12
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - odwołanie postępowania

2019-07-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-07-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-04-26
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-03-26
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - komunikat

2019-03-25
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-03-25
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-03-20
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2019-02-20
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-02-20
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158