WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14711 z dnia 03 stycznia 2019Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie okulistyki w Gostyniu, Rynek 25

W związku z zaprzestaniem z dniem 31.12.2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Gostyniu, Rynek 25, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń okulistycznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specjalistyczne Poradnie Lekarskie "Hipokrates" Sp. P.

63-800 Gostyń

ul. Przy Dworcu 4A

65 572 01 35

2

Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego "Medica"

64-125 Poniec

ul. Dworcowa 2B

 

65 573 15 55

3

NZOZ Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna "Focus"

63-900 Rawicz

Wały Jarosława Dąbrowskiego 3

65 546 49 24

4

Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego "Medica"

63-900 Rawicz

ul. Rynek 10

65 573 15 55

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Spółka Z O.O.

64-100 Leszno

ul. Słowiańska 41


65 520 65 80

6

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med

64-100 Leszno

ul. Kiepury 12

65 529 29 29

7

Elżbieta Pytlarz Zakład Usługowo Handlowy Focus

64-100 Leszno

ul. Jana Kiepury 8

65 526 85 12

8

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Vita

64-100 Leszno
ul. Hiszpańska 11

500 150 038

9

Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne

64-000 Kościan

ul. Nacławska 15

65 512 02 20

10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Oko - Med"

64-000 Kościan

ul. Wrocławska 22

65  512 40 77

11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna "Oculus "

64-000 Kościan
ul. Moniuszki 10

65 511 40 27

12

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Kudrykiewicz, Jędrzej Kudrykiewicz Spółka Cywilna

64-200 Wolsztyn

ul. Garbarska 10/1

68 347 08 91

13

Nzoz Medikor Poradnia Okulistyczna I Diabetologiczna

64-200 Wolsztyn

ul. Gajewskich 1C/2

68 332 48 88

14

Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna "Centrum Medyczne" Maria Leśniczak I Iwona Zys Spółka Cywilna

64-200 Wolsztyn

ul. Dworcowa 3

68 347 29 18

15

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Głaczyńska

63-100 Śrem

ul. Nadbrzeżna 1/C2

61 810 03 15

16

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Izabela Rybakowska

63-100 Śrem

ul. Paderewskiego 15

61 282 85 69

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

( Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158