WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14709 z dnia 03 stycznia 2019Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie kardiologii w Lesznie, ul. Święciechowska 1

W związku z zaprzestaniem z dniem 31.12.2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Lesznie ul. Święciechowska 1, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie kardiologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Spółka Z O.O.

64-100 Leszno

ul. Słowiańska 41

65 520 65 80

2

Poliklinika Kardiologiczna Serce

64-100 Leszno

ul. Fabryczna 15

65 525 29 48;

65 525 29 49

3

Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie

64-100 Leszno

ul. Kiepury 45,

65 52-53-283

4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie

64-000 Kościan

ul. Szpitalna 7

65 512 08 55

5

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk

63-910 Miejska Górka

Pl. Korczaka 1

65 547 44 56

6

Przychodnia Lekarska "Rawmed" Sp. Z O.O.

63-900 Rawicz

ul. Piłsudskiego 3

65 546 12 91

7

Szpital Powiatowy w Rawiczu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

63-900 Rawicz

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

65 546 24 13

8

Niepubliczny Zakład Podstawowej I Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Poradnie Lekarskie

63-800 Gostyń

ul. Przy Dworcu 4

65 572 01 24

9

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Specjalistycznego Medicare

63-800 Gostyń

ul. Przy Dworcu 8A

65 572 63 89

10

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Kudrykiewicz, Jędrzej Kudrykiewicz Spółka Cywilna

64-200 Wolsztyn

ul. Garbarska 10/1

68 347 08 91

11

Przychodnia Lekarza Rodzinnego I Zespół Specjalistów Poradni Lekarskich

64-200 Wolsztyn

ul. Poznańska 32

68 347 26 94

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158