WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.79.2018 na stanowisko specjalisty ds. BHP

Artykuł nr: 14704 z dnia 03 stycznia 2019Drukuj

Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.79.2018 ogłoszonego dnia 7 listopada 2018 r.:

 

 

Określenie stanowiska

Specjalista ds. BHP

w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ
w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Maria Horst-Kończal, zam. Poznań

 

Uzasadnienie

Kandydatka wykazała się wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku  

 

Poznań, dnia 3 stycznia 2019 r.


źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158