WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.88.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

Artykuł nr: 14701 z dnia 31 grudnia 2018Drukuj

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

informuje o zakończeniu naboru WKS.110.88.2018 ogłoszonego dnia 12 grudnia 2018 r.

Określenie stanowiska

Inspektor kontroli

w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Poznaniu

 

Uzasadnienie

 

brak kandydatów do zatrudnienia  

Poznań, dnia 31 grudnia 2018 r.


źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158