WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 14700 z dnia 28 grudnia 2018Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosku złożonego w Oddziale Funduszu przez następującego wnioskodawcę:

 

 • DIABETYKA24 SP. Z O.O.

  02-495 WARSZAWA UL. WIOSNY LUDÓW 71

  POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU

  PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

   

 • VIGO-ORTHO POLSKA SP. Z O.O.

  93-438 ŁÓDŹ UL. RUDZKA 102

  ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

   

  Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2019 roku.

  Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158.

 

 

z up. Dyrektora WOW NFZ

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Magdalena Koprak

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158