WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14698 z dnia 27 grudnia 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii w Kole, ul. PCK 8

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kole, ul. PCK 8, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń dermatologicznych i wenerologicznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

Prywatny Gabinet Dermatologiczny lek.med. Izabela Olejniczak

Koło

Narutowicza 3

63 272 44 87

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dermatologii s.c.

Konin

Szpitalna 45

63 244 43 03

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Komed 1

Konin

Poznańska 116  

63 245 86 84

4

Przychodnia Dermatologiczna Dermed

Konin

Szpitalna 43

63 244 38 38

5

Przychodnia Dermatologiczna Dermed

Turek

Folwarczna 1

63 279 56 31

6

Spółka MAR Sp.z.o.o. Wielospecjalistyczny Niepubliczny ZOZ Maxmed 1

Konin

11 Listopada 26

63 243 63 30

7

Amika Konsorcjum Medyczne Sp z o.o. Przychodnia Specjalistyczna

Słupca

Warszawska 16

63 277 17 77

8

Gabinet Lekarski Dermatologiczny lek. Med. Ewa Machowiak –Sęk

Słupca

Rotmistrza W.Pileckiego 2

63 233 50 55 

605 724 056

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.)

                                                                                                                             Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

                                                                             Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158