WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14696 z dnia 27 grudnia 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia okulistyki - w Koninie oraz w Turku

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2018 realizacji świadczeń w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami udzielającymi usług medycznych w Koninie, ul. Chopina 17 c oraz w Turku ul. Braci Marszlów 2 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń okulistycznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętych miejsc udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

L.p.

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES

Nr telefonu

1

Specjalistyczny ZOZ -Poradnia Okulistyczna lek.med. Dariusz Tuleja

Koło

 PCK 8

63 261 64 05

2

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Almed

Turek

Folwarczna 1

63 279 56 31

3

Prywatna Praktyka Okulistyczna Paweł Malarowski

Turek

Armii Krajowej 1

720 661 436

4

Amika Konsorcjum Medyczne sp.z o.o. Przychodnia Specjalistyczna

Słupca

Warszawska 16

63 277 17 77

5

Koninskie Centrum Okulistyczne Celsus

Konin

Szpitalna 43

63 240 65 86

6

NZOZ "Euromed" Poradnia Okulistyczna

Konin

Przemysłowa 9

63 249 18 74

7

NZOZ Poradni Specjalitycznych "Allmed"

Konin

Szpitalna 45

63 240 45 15

8

NZOZ Przychodnia „Chorzeń”

Konin

Goździkowa 2

63 245 87 80

9

Spółka Jawna „Eskulap” Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka

Konin

Szeligowskiego 1

63 242 07 44

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz  z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.)

                                                                                                                             

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158