WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 14683 z dnia 19 grudnia 2018Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne:

  • 15-19-000036/STM/07/1/07.0000.218.02/01 w zakresie ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE na obszarze GMINA: BRALIN
  • 15-19-000038/STM/07/1/07.0000.220.02/01 w zakresie ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII na obszarze SUBREGION: PILSKI

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

 

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158