WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14679 z dnia 18 grudnia 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia zakresie hematologii - w Koninie

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Koninie, ul. Szpitalna 45 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń hematologicznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

ARS MEDICAL SPÓŁKA Z O.O.

PIŁA

AL.WOJSKA POLSKIEGO 43

67 212 53 90
67 212 55 03
67 212 87 43

2

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  FERRUM SP Z O.O.

POZNAŃ

SŁOWACKIEGO 8

61 866 83 10

3

MEDICOR PORADNIE SPECJALISTYCZNE MARIA JAMROZEK-JEDLINSKA

POZNAŃ

CHARTOWO 27 U 11

61 870 70 04

4

MEDICOR PORADNIE SPECJALISTYCZNE MARIA JAMROZEK-JEDLINSKA

POZNAŃ

ZA GROBLĄ 3/4
U 102

61 222 29 96

5

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MULTIMED

SWARZĘDZ

KILIŃSKIEGO 5

61 651 11 15

6

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

LESZNO

KIEPURY 45

65 525 31 87

7

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP Z O.O.

PLESZEW

POZNAŃSKA 125 A

62 742 08 00

8

SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

POZNAŃ

DOJAZD 34

61 846 46 38

9

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

POZNAŃ

SZAMARZEWSKIEGO 82/84

61 854 93 63

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.)

                                                                                                                            

 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158