WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł archiwalny nr: 14672 z dnia 13 grudnia 2018Drukuj

Dofinansowanie do sprzętu informatycznego w POZ - przedłużenie terminu składania wniosków do 21 grudnia 2018 r. [A]

Do końca przyszłego tygodnia (21 grudnia) uprawnione placówki POZ mogą składać do dyrektora właściwego oddziału Funduszu wnioski o dofinansowanie  do zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania lub szkoleń dla lekarzy POZ, wystawiających zwolnienia lekarskie.

 

Przedłużenie terminu (pierwotnie składanie wniosków było możliwe do 15 grudnia br.) wynika z treści znowelizowanego Zarządzenia Prezesa NFZ nr 129/2018/DEF zmieniającego zarządzenie ws. warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

 

Przypominamy, że Wielkopolski Oddział NFZ ma do rozdysponowania 3,84 mln złotych (z 50 mln w skali kraju) w/w dotacji i co ważne, o środki można ubiegać się na podstawie faktur za zakupy dokonane w całym 2018 roku.

 

Wysokość dofinansowania przekazywanego przez NFZ to maks. 65% poniesionych wydatków, nie więcej niż 3500 zł na jedno stanowisko pracy lekarza POZ, do czterech miejsc w placówce. Jeśli poradnia posiada kilka lokalizacji, otrzyma dofinansowanie na max 4 miejsca w każdej z nich (na nie więcej niż 4 lokalizacje), czyli łącznie do 16 miejsc pracy lekarzy rodzinnych w jednej placówce.

 

Zainteresowane podmioty składają wnioski do Oddziału, a my zapraszamy kolejne, przypominając, że 21 grudnia mija ostateczny termin składania kompletnych wniosków, czyli również już uzupełnionych po wskazaniu przez Fundusz błędów. Podmioty, które formalnie mogą ubiegać się o dofinansowanie, otrzymują szczegółowe informacje w tej sprawie przez System Zarządzania Obiegiem Informacji, czyli tzw. SZOI.

 

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158