WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.82.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Artykuł nr: 14671 z dnia 12 grudnia 2018Drukuj

Lista kandydatów na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

dot. naboru WKS.110.82.2018, ogłoszonego dnia  23.11.2018 r.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Woś Bogusław

Mosina

 

Poznań, dnia 12 grudnia 2018 r.


źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158