WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 14664 z dnia 10 grudnia 2018Drukuj

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położnej poz w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej

oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

KOD POSTĘPOWANIA 15-19-000047/POZ/0113/01.0034.010.01/07

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

informuje,

że możliwe jest rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położnej poz o realizację opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położnej poz, wyrażający wolę rozszerzenia umowy o zakres skojarzony świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub o zakres skojarzony świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy, zobowiązani są do złożenia formularza wniosku aktualizacyjnego sporządzonego w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz

osobiście: w budynku WOW NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, (pokój 214 - II piętro)

lub

wysłania na adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158.

Wnioskujący o rozszerzenie umów od dnia 1 stycznia 2019 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 14 grudnia 2018 roku, do godz. 15:00. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca roku 2019, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE   PODSTAWY PRAWNE   [14631KB]
ZAPYTANIE AKTUALIZACYJNE  ZAPYTANIE AKTUALIZACYJNE  [25KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158