WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o sprzedaży składników majątkowych

Artykuł archiwalny nr: 14654 z dnia 05 grudnia 2018Drukuj

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych [A]

Zgodnie z treścią pkt. 8 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 45/2015/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 roku, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu posiada do sprzedaży następujące składniki majątkowe:

 

Tabela nr 1

Lp.

Typ składnika

Nazwa składnika

Data zakupu

Ilość

Cena zł (za sztukę)

1.

Monitor

IBM THINKVISION L190

2005

2

45

2.

Laptop

HP Compaq 6710B

2007

5

75

3.

Laptop

IBM Thinkpad T61P

2007

2

205

4.

Monitor

DELL E198WFP LCD 19"

2008

16

30

5.

Monitor

DELL 1908WFP LCD 19"

2008

44

70

6.

Monitor

DELL E2209W LCD 22"

2008

3

75

7.

Monitor

LENOVO 4422-HB6

2009

26

70

8.

Laptop

Lenovo ThinkPad R400

2009

4

125

9.

Laptop

LENOVO THINKPAD X200T

2009

1

230

Wszystkie urządzenia są sprzedawane bez nośników danych (dysków twardych, kart pamięci itp.).

Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem składników majątkowych zawartych w tabeli nr 1, mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup pod numerem faksu 61 8506145 lub drogą elektroniczną na email: krzysztof.sparty@nfz‑poznan.pl do dnia 10 grudnia 2018 roku do godziny 12.

O nabyciu wymienionych składników majątkowych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Sprzedawca oświadcza, iż przedmioty sprzedaży były używane od 9 do 13 lat, noszą ślady użytkowania, są w całości zamortyzowane, zaś kupujący przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotów sprzedaży, z którymi zapoznał się szczegółowo z chwilą wydania rzeczy przez sprzedawcę.

Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Informacje o stanie technicznym lub szczegółowe informacje o przedmiotowych składnikach majątku można uzyskać pod numerem telefonu 61 8506199 (w dni robocze w godz. 8-16) lub drogą elektroniczną pod adresem: krzysztof.sparty@nfz-poznan.pl. Umożliwiamy oględziny wymienionego sprzętu wraz z jego przetestowaniem po uprzednim ustaleniu terminu.

Nabywca używanych składników majątkowych składa OŚWIADCZENIE

źródło: Wydział Informatyki

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158