WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 14623 z dnia 20 listopada 2018Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2019
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresach:

  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
  • ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

  PODSTAWY PRAWNE  [20888KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158