WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2019

Artykuł nr: 14622 z dnia 20 listopada 2018Drukuj

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

2019-11-06
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-10-23
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2019-10-18
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-09-12
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - cena oczekiwana

2019-09-12
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-07-26
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2019-07-12
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-07-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-07-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-07-01
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowań

2019-06-12
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-06-11
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-06-11
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-05-13
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-05-13
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-03-15
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-01-04
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-01-04
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2018-12-19
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowań

2018-11-20
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2018-11-20
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158