WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł archiwalny nr: 14608 z dnia 08 listopada 2018Drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowań [A]

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach świadczeń:

 • 15-19-000022/AOS/02/1/02.1221.001.02/01w zakresie neurologii dziecięcej
  w tym: świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-świadczenia pierwszorazowe  
  na obszarze zabezpieczenia grupa powiatów: ostrzeszowski, pleszewski kępiński krotoszyński, kaliski, Kalisz,
 • 15-19-000026/AOS/02/1/02.1070.001.02/01 w zakresie hematologii  w tym: świadczenia w zakresie hematologii-diagnostyka onkologiczna, świadczenia
  w zakresie hematologii-świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia subregion koniński.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158