WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Oferty-umowa cywilno-prawna

Artykuł archiwalny nr: 14600 z dnia 06 listopada 2018Drukuj

Ogłoszenie dla zleceniobiorców do świadczenia usługi w zakresie oceny i kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

poszukuje zleceniobiorców

do świadczenia usługi w zakresie oceny i kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Miejsce wykonywania zlecenia

Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Termin realizacji zlecenia

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Wymaganie kwalifikacje

wykształcenie wyższe medyczne lekarskie, specjalizacja z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

Szacunkowa liczba skierowań do zaopiniowania w miesiącu

              3 200

Opis przedmiotu usługi

 

Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe, w wyniku której lekarz aprobuje celowość leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji medycznej, wskazuje jego rodzaj jak i odpowiedni zakład świadczący usługi w przedmiotowym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142 poz. 835).

 

Wymagane dokumenty

 • oferta cenowa (wzór w załączeniu)
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzonego postępowania”
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów”, o ile została dołączona
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu i adresu e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem”

Termin, do którego należy składać oferty

26 listopada 2018 r., godz. 16:00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

 

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. Kwalifikowania i oceny skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Osoba uprawniona do kontaktów

Katarzyna Sieracka

tel. 61 850-61-76

Informacje dodatkowe

Świadczenie usługi może odbywać się w dni będące dniami pracy WOW NFZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych na potrzeby niniejszego postępowania jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust.1 lit. a, a w przypadku przekazania wizerunku w postaci fotografii dołączonej do dokumentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia
 • w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji postępowania

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w WOW NFZ e-mail: IOD@nfz-poznan.pl, tel. (61) 658 04 39

 

 

Poznań, dnia 5 listopada 2018 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Oferta cenowa  Oferta cenowa  [34KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158