WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł archiwalny nr: 14596 z dnia 30 października 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania [A]

OGŁOSZENIE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 31 października 2018 roku na dzień 16 listopada 2018 roku termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

  • 15-18-000539/PSY/04/1/04.1701.001.02/01 –  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY na obszarze zabezpieczenia: POWIAT POZNAŃ

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158