WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 14592 z dnia 29 października 2018Drukuj

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - uwagi do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń [A]

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej  Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

 

- świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych

- świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie)

- świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub   cewki moczowej

- świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową

- świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj.  do 31 października 2018 roku.”

 

Więcej informacji na stronie AOTMiT: http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-konsultacje-zewnetrzne-20181024/

źródło: Centrala NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158