WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł archiwalny nr: 14565 z dnia 19 października 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań [A]

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510 ze zm.) postępowania:

  • 15-18-000523/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrowski.

     

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510 ze zm.) postępowania:

  • 15-18-000526/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badania tomografii komputerowej (TK)  na obszarze zabezpieczenia: powiat kaliski.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158