WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł archiwalny nr: 14563 z dnia 29 października 2018Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nowelizacja Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 151) pozwoliła na przedłużenie tylko tych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które były realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Aneksowanie umów na kolejny okres rozliczeniowy nie dotyczy zatem tych, które zostały zawarte z datą obowiązywania od dnia 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
W związku z powyższym umowy, które zostały zawarte na wskazany wyżej okres  wygasną z dniem 31 grudnia 2018 r.

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki, dążąc do kontynuacji świadczeń w 2019 r., w zakresach zawartych na okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r. w rodzaju AOS, ogłosił w dniu 17 października 2018 r. ponownie postępowania konkursowe. 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158