WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14552 z dnia 16 października 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510 ze zm.) postępowania:

  • 15-18-000509/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski,
  • 15-18-000511/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym: świadczenia zabiegowe w zakresie położnictwa i ginekologii – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna oraz pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski
  • 15-18-000515/AOS/02/1/02.1540.001.02/01 w zakresie chirurgii onkologicznej, w tym: świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02, świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158